วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปริศนาภาพสำนวนภาษาปริศนาภาพสำนวนภาษา

วัวหายแล้ว คิดล้อมคอก ในภายหลัง
ก่อนนั้นยัง อยู่ได้ ไม่กังขา
เกิดเรื่องขึ้น จึงป้องกัน ไม่เข้าท่า
กันดีกว่า แก้ทีหลัง นั้นป่วยกาล

ไม่มีความคิดเห็น: